När ni anlitar Fuhab får ni en trygg lokal samarbetspartner med stor erfarenhet.

Fuhabs största tillgång och styrka är vår erfarna personal. Deras kompetens, arbetsglädje och yrkesstolthet är anledningen till att vi har så nöjda kunder. Vår ambition är att vara det ledande lokala företaget inom fastighetsentreprenad.

Vår breda maskinpark ger oss kapacitet att utföra de flesta arbeten inom mark och anläggning.

Våra kunder består av både privatpersoner och byggföretag.

Våra grundprinciper

Vår verksamhet bygger på fyra grundprinciper som vi internt har valt att kalla ”EKEN” : Engagemang, Kompetens, Effektivitet och Närhet. Vi på Fuhab är kostnadseffektiva och sätter alltid kunden i fokus.

Våra kunder

Våra viktigaste kundgrupper består av byggföretag, fastighetsägare samt statliga och kommunala bolag. Genom nära kommunikation med kunden kartlägger vi våra kunders krav, behov och förväntningar.

Mark

Du kan anlita Fuhab när det gäller alla typer av markanläggningsarbeten, från den lilla gropen till en stor parkering.

Exempel på entreprenad-jobb:

  • Dränering
  • Avlopp
  • Containerhantering
  • Lossning och lastning av gods
  • Tomtplanering
  • Maskinsopning av grus/sand m.m.

Att se till slutkundens intresse och vårt engagemang är vår största styrka.